Skip to main content

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วม Reading group หนังสือ "ยุคสมัยแห่งการปฏิวัติ : ยุโรป 1789-1848" โดย เอริค ฮ็อบส์บอม

หลักการของ Reading group คือแบ่งกันอ่านและนำเสนอคนละบท พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน โดยไล่ไปตั้งแต่บทที่ 1 จนจบเล่ม เราจะพบกันสัปดาห์ละ 1 ครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่สนใจควรจะเข้าร่วมให้ได้ทุกครั้ง ไม่ควรขาดยกเว้นมีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน

หากนักศึกษาคนไหนสนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมได้ที่นี่: https://forms.gle/Hzs3hPKZe5HALNpC9