Skip to main content

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ประวัติศาสตร์วิพากษ์: วิพากษ์ประวัติศาสตร์”

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 คน

 

1. รามคำแหงนิพนธ์: การประกอบสร้างและผลิตซ้ำประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2558

อรรถวิทย์ เพชรรัตน์

 

2. คำอธิบาย ‘ปีศาจแห่งความเฉยชา’ (Banality of evil) กับกรณีศึกษา ‘การพิจารณาคดีความอาชญากรรมสงครามที่เนือร์นแบร์ก ปี 1945’ (Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher)

ศรุตานนท์ ปราบุตร

 

3. การตระหนักรู้ของรัฐไทยในการเสริมสร้างสุขภาวะของมารดา พ.ศ.2475-2500

ธนพัฒน์ สะท้านวงค์

 

4. ท่าทีของรัฐและชนชั้นนำไทยต่อสถานการณ์ในทิเบตช่วงทศวรรษ 1950-1970

ธนกร การิสุข

 

5. การล้อเลียน และวิพากษ์การเขียนทางประวัติศาสตร์นิพนธ์จากวรรณกรรมลาตินอเมริกา

เอื้อกานต์ กันทะลือ

 

6. ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกของการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยใน พ.ศ.2549-2553

ปริยากร วัฒนศฤงฆาร

 

สำหรับบทคัดย่อจะเผยแพร่เร็วๆ นี้ต่อไป

 

งานสัมมนาจะจัดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-17.00 ณ ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่