Skip to main content
Event date

ไส้ตะเกียงเสวนาขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเสวนาปิดท้ายภาคการศึกษานี้ ในหัวข้อ “ความกตัญญูยังจำเป็นอยู่หรือไม่? : รัฐสวัสดิการและบทบาทของสถาบันครอบครัวในระบบทุนนิยม"


วิทยากรประกอบด้วย
1. ภาคภูมิ แสงกนกกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มอ่านขงจื้อ
2.  อติเทพ​ ไชยสิทธิ์​ กลุ่ม​อ่านขงจื่อ (เข้าร่วมทาง Zoom)
ดำเนินรายการโดย วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่ Book Re:public 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ "ไส้ตะเกียงเสวนา"