Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจ และอาลัยยิ่ง ต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย

ด้วยความอาลัยยิ่ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิงหาคม 2566

cr.ภาพ : ประชาไท