Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายภัคพล สินสุรินทร์ รหัสนักศึกษา 630110192 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้รางวัลนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2566
cr. คณะมนุษยศาสตร์ มช.