Skip to main content
Event date

SOC ANT CMU FILM CLUB x Sawasdee France - INSTITUT FRANÇAIS - Ambassade de France en Thaïlande สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  
ภูมิใจเสนอ 
“La Chinoise” (1967)
📅 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 
🕐 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
📍 ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องสีแสด) ชั้น 4 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี*
*ภาพยนต์ฉายด้วยเสียงภาษาฝรั่งเศส มีคำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ*
.
และ ร่วมเสวนาภาพยนต์ ในหัวข้อ “มองความคิดนักศึกษาฝรั่งเศสในช่วงเวลาปฏิวัติยุค 60 สะท้อนถึงนักศึกษาไทย” 
โดย "ดิน บัวแดง" อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย “กิตติ พันธภาค” นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รับชมตัวอย่างภาพยนตร์ https://www.youtube.com/watch?v=Ts7HBWQXWfA