Skip to main content

ขวัญชนก กิตติวาณิชย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทด้านสันติภาพและความขัดแย้ง และปริญญาเอกด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร โดยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอียิปต์ในช่วงก่อนและหลังอาหรับสปริง ปัจจุบันขวัญชนกทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่าด้วยสันติภาพ และประวัติศาสตร์การก่อการร้าย 

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
  • ประวัติศาสตร์ว่าด้วยสันติภาพ
  • ประวัติศาสตร์การก่อการร้าย
  • ประวัติศาสตร์กฎหมาย

 

ติดต่อ

  • E-mail: kwanchanok.kit@cmu.ac.th